Cradle to Cradle® to koncepcja, którą charakteryzuje innowacyjne podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego. Idea wyznacza nowy kierunek w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom wobec gospodarki w kontekśc
Koncepcja Cradle to Cradle® stawia światowej gospodarce i wszystkim firmom produkcyjnym nie lada wyzwanie. Tylko nieliczni „gracze” są w stanie je podjąć. Wśród garstki przedsiębiorstw na całym świecie, które świadomie i z wielką odpowiedzialnością dążą do poprawy jakości środowiska naturalnego, stosując filozofię oraz model Cradle to Cradle® w swojej codziennej działalności produkcyjnej, znalazła się niedawno firma Armstrong. Jako jedyny przedstawiciel branży sufitów podwieszanych, otrzymała Srebrny Certyfikat Cradle to Cradle® dla jednego ze swoich produktów, płyty mineralnej PERLA OP 0,95. Wkrótce certyfikacji Cradle to Cradle® poddane zostaną także pozostałe produkty marki Armstrong.

O idei Cradle to Cradle®

Opracowana przez niemieckiego chemika, Michaela Braungarta i amerykańskiego architekta, Wiliama McDonougha idea Cradle to Cradle® (z kołyski z powrotem do kołyski) wprowadziła rewolucję w myśleniu na temat powszechnego dotąd, liniowego modelu gospodarki oraz procesu produkcji i cyklu życia produktów opartego na koncepcji Cradle to Grave (od kołyski do grobu). Jak stwierdzili naukowcy, prawdziwie zrównoważone rozwiązanie to wykorzystywanie wyrobów nie w formie liniowej, a zapętlonej. Różnica polega przede wszystkim na tym, w jaki sposób wytwarzane produkty wpływają na środowisko. - Cykl życia produktów (i proces produkcyjny) postrzegany w oparciu o teorię Cradle to Grave, zakłada wykorzystywanie zasobów naturalnych, recykling materiałów, ograniczanie zużycia energii oraz emisji CO2, a także analizę związaną z końcem życia produktu (recykling, utylizacja odpadów itp.). Choć proces ten może prowadzić do zmniejszenia złego wpływu produkcji i samego produktu na otoczenie, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest to wpływ negatywny. Ślad, który trwale i nieodwracalnie odciska się w środowisku, jako bezpośredni skutek działalności produkcyjnej człowieka – wyjaśnia Anna Baczkowska z firmy Armstrong. Idea Cradle to Cradle® wychodzi o krok dalej… Zachęca do bardziej przemyślanego tworzenia produktów – zarówno poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, jak i poprzez uczynienie tych procesów bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Życie produktu w zamkniętym cyklu

 - Podstawowym założeniem, na jakim opiera się filozofia Cradle to Cradle®, jest zrozumienie zasady, że wszelkie odpady (zużyte produkty i ich składniki) to surowce, które są w całości przetwarzalne i służą produkcji kolejnych wyrobów – mówi Anna Baczkowska. Produkty powstające w procesie technologicznym opartym na idei Cradle to Cradle® muszą spełniać bardzo surowe kryteria związane z bezpieczeństwem dla środowiska i zdrowia człowieka. - Tylko wtedy mogą być powtórnie wykorzystane, jako składniki uzdatniające w produkcji przemysłowej (pętla techniczna) lub jako nawóz (pętla biologiczna), nie generując przy tym żadnych odpadów. Wytwarzane produkty krążą w zamkniętym, ciągłym i praktycznie niekończącym się cyklu, tworząc zapętlony system – dodaje Anna Baczkowska. Kluczem do zrozumienia filozofii Cradle to Cradle® jest zatem przyjęcie twierdzenia: „odpady to pożywienie”.

Cradle to Cradle® - program certyfikacji zielonych produktów

Rosnące zainteresowanie produktami zielonymi oraz konieczność dostarczenia odbiorcom rzetelnego i kompleksowego narzędzia, służącego weryfikacji wyrobów w kontekście środowiskowym, pozwoliło stworzyć program certyfikacji produktów w oparciu o ideę Cradle to Cradle®. Program ten różni się od innych systemów, które również oceniają wpływ produktów na środowisko naturalne. Podstawową różnicą jest wprowadzenie jasnych i zrozumiałych mechanizmów oceny, osadzenie rygorystycznych kryteriów certyfikacji na filarach gospodarki zapętlonej oraz analizowanie procesu wytwórczego kompleksowo, zaczynając od etapu przed powstaniem produktu. Dzięki tym zasadom, możliwa jest najbardziej szczegółowa ocena działalności produkcyjnej, jakości wytwarzanych produktów oraz ich wpływu na otoczenie człowieka.

Armstrong w procesie certyfikacji Cradle to Cradle®

Działanie według zasad Cradle to Cradle® oznacza wyjście poza schemat istniejącego modelu, traktowanego przez większość wielkich producentów jako wyznacznik zrównoważonego rozwoju. Przyjęcie tej metodologii determinuje także konieczność zaakceptowania, a także wdrożenia w codzienną działalność i politykę przedsiębiorstwa bardzo surowych wymagań, dotyczących zarówno procesu produkcyjnego, jak i samych produktów. – Działania w zakresie ochrony środowiska są nieodłączną częścią filozofii naszej firmy już od ponad 150 lat. Dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie certyfikacji Cradle to Cradle® dla mineralnej płyty sufitowej PERLA OP 0,95. Uzyskaliśmy dla całego procesu Srebrny Certyfikat – podkreśla Anna Baczkowska.Surowe kryteria oceny

Oprócz analizy zapętlonego cyklu ponownego użycia produktu i jego składników, podczas certyfikacji Cradle to Cradle® oceniane są również cztery inne kryteria: bezpieczeństwo dla zdrowia, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gospodarka wodna oraz odpowiedzialność społeczna firmy wytwarzającej produkt. Po dokonaniu weryfikacji, dany produkt może otrzymać certyfikat na jednym z pięciu poziomów – od podstawowego po najwyższy, platynowy.

PERLA OP 0,95 – płyta sufitowa ze Srebrnym Certyfikatem Cradle to Cradle®:
• 53% składu płyty to materiały pochodzące z odzysku; • 100% - płyta w całości przetwarzalna;

• 85% - wysoki współczynnik odbicia światła gwarantuje optymalne wykorzystanie światła dziennego i ograniczenie kosztów oświetlenia;

• 0,95 – klasa A pochłaniania dźwięku – płyta dedykowana do wnętrz o dużym poziomie hałasu;

• płyta mineralna formowana na mokro – zachowuje wysoką szczelność, nie przepuszcza powietrza i nie filtruje kurzu.

Upcykling - pionierski recykling według Armstrong:

Warto dodać, że w krajach europejskich firma Armstrong wprowadziła pionierskie rozwiązanie w dziedzinie recyklingu. Ze zużytych płyt sufitowych, zarówno własnych, jak i konkurencyjnych, produkuje zupełnie nowe wyroby. Dzięki zastosowanej technologii, proces ten jest dużo bardziej bezpieczny i przyjazny dla środowiska w porównaniu z wysokoenergetycznymi procesami pozyskiwania nowych surowców. Już wkrótce program recyklingu Armstrong ruszy również w Polsce.
Więcej informacji na temat ekologicznych rozwiązań firmy Armstrong: www.armstrong.pl/sufityMateriały: Armstrong.pl
Opracowanie: Redakcja Mury.pl
05-11-2013

Data dodania: 04.11.2013