Firma ROTO - producent okien dachowych, wraz z firmą Zi-Co - wydawcą katalogu sprzedaży wysyłkowej dla dekarzy DEKARZE.PLPrzykład:  za montaż 10 okien 439 H dekarz otrzymuje 7000  rotoPUNKTÓW, wartych 140 zł, za które bezpłatnie może zamówić np. komplet otworowych nożyc do blachy (lewe i prawe) ERDI -BESSEY. 

 


JAK ZBIERAĆ I WYDAWAĆ rotoPUNKTY?
1. Każdy dekarz, który zostanie przeszkolony przez ROTO otrzyma Certyfikat ROTO, zgłasza swój udział w systemie Roto tipService poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostanie podczas szkolenia. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma pocztą specjalny zeszyt, do którego wkleja lub wpisuje niepowtarzalne numery seryjne zamontowanych przez niego okien.
2. Dla każdego zarejestrowanego uczestnika utworzone zostanie automatycznie konto Uczestnika Systemu, na którym gromadzone będą jego rotoPUNKTY.
3. Każdy z uczestników otrzyma Poufny Identyfikator Kod (PIK), o którym poinformowany zostanie listownie na adres prywatny.
4. Każdy z uczetników może uzyskać telefonicznie informacje o zgromadzonych punktach po podaniu administratorowi systemu swojego PIK-u: tel. (022) 872-16-06 lub 872-16-07.
5. Tabela podaje ilość punktów dopisywanych do konta danego uczestnika po zgłoszeniu przez niego zamontowania danego okna.
6. Zgłoszenie zamontowania okien dachowych Roto odbywa się poprzez nadesłanie do ROTO niepowtarzalnego numeru seryjnego okna znajdującego się w tabliczce znamionowej (zdjęcia poniżej). W niektórych typach okien dachowych Roto w tabliczkach znamionowych mogą być umieszczone specjalne naklejki zawierające numer seryjny okna. Numery seryjne zamontowanego okna należy wpisać lub wkleić do specjalnego zeszytu tipService i na każdej stronie potwierdzić montaż okna własnym podpisem i pieczątką firmową. Karty zeszytu tipService z naklejkami i pieczątką firmy można nadsyłać do ROTO w dowolnym momencie - nie jest konieczne wypełnianie calego zeszytu. popotrzymaniu wypełnionych kart administrator systemu automatycznie dopisze rotoPUNKTY na konto danego uczetnika.
7. Wartość rotoPUNKTÓW: 50 rotoPUNKTÓW = 1 zł na zakupy w katalogu
Dekarze.pl
 
 


JAK ZAMAWIAC NAGRODY?
1. NAGRODY z katalogu sprzedaży wysyłkowej
DEKARZE.PL zamawiać mogą tylko zarejestrowani uczestnicy programu, posiadający własny Poufny Identyfikacyjny Kod PIK.
2. 50 rotoPUNKTOW = 1 zł na zakupy w katalogu.
3. Zamówienia należy bezpośrednio składać w firmie Zi-Co Sp. z o.o. prowadzącej katalog
DEKARZE.pl zgodnie z zasadami zamówień przedstawionymi w katalogu.
4. Zamówienia mogą być składane:
  - telefonicznie pod numerem 071-363-45-80 lub faksem na numer 071-363-46-65
  - poprzez internet czyli stronę www.dekarze.pl  lub bezpośredni email:
zamowienia@dekarze.pl
  - listownie na adres:  Zi-Co Sp. z o.o. ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław.
5. Na pytanie o formę płatności należy zgłosić operatorowi udział w programie Roto tipService (lub wpisać to w polu forma płatności) oraz podać Poufny Identyfikacyjny Kod PIK, a także liczbę punktów przeznaczoną na dany zakup.
6. Dostawa zamówionego towaru nastąpi na koszt firmy Zi-Co Sp. z o.o.  w terminie oznaczonym w katalogu dla danego produktu.
7. Zalecamy przed zamówieniem sprawdzić stan konta pod numerem tel.: (022) 872 16 06 lub 872 16 07

NAGRODY ZA MNIEJ PUNKTÓW? ŻADEN PROBLEM.
Uczestnicy Programu mogą w ramach Programu zamawiać w katalogu nagrody, których wartość jest wyższa, niż kwota uzyskanych punktów. W tym przypadku uczestnik Programu dopłaca różnicę pomiędzy ceną nagrody.  Uczestnik może też łączyć punkty z innymi programami lojalnościowymi z którymi współpracuje katalog
DEKARZE.pl

 

SZTUKA JEST SZTUKA. PUNKTY OD SZTUKI.
Poniższe zestawienie przedstawia ilość punktów przyznawanych automatycznie za potwierdzony montaż danego typu okna dachowego ROTO.
 
  typ okna dachowego                          ilość rotoPUNKTÓW
Wyłaz dachowy Lucarno U2                   300 punktów
Roto obrotowe 339 Top, 339 E               500 punktów
Wyłaz dachowy Roto DA 3                     500 punktów
Roto obrotowe 439 H                            700 punktów
Roto wysokoosiowe 735 H lub K           1000 punktów
Roto uchylno-obrotowe 847 H lub K      1500 punktów
Roto niskoemisyjne 849 H lub K           2000 punktów


50 rotoPUNKTów = 1 zł  na zakupy z katalogu DEKARZE.pl 

Informacji o programie udziela:
- dział marketingu firmy Zi-Co Sp. z o.o. tel. (071) 363-45-80
- firma Roto Frank tel. (022) 872-16-06


Właśnie do półmetka dotarł program lojalnościowy Roto tipService prowadzony przez firmę ROTO - producenta okien dachowych oraz  firmę Zi-Co specjalizującą się w zaopatrywaniu dekarzy w maszyny oraz narzędzia. Obecne podsumowania wskazują na bardzo żywy odzew w branży dekarskiej.

Data dodania: 17.06.2004