Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczb
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. o 2,6% większa niż przed rokiem i o 12,4% wyższa niż w lipcu br.

 
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2004 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano wzrost cen wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (0,7%), wykonywania instalacji budowlanych (0,6%), przygotowania terenu pod budowę (0,3%), wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (0,2%).
W okresie styczeń-sierpień br. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,2% (wobec spadku 0,9% przed rokiem).
W sierpniu br. wzrost cen w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku wyniósł 3,7%, podczas gdy przed rokiem notowano spadek 1,2%.
 
 


 
 
źródło: GUS

Data dodania: 20.09.2004