1 września 2004r. w Poznaniu otwarto szkołę im H.Ch. Kofoeda dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Dzięki wsparciu organizatora - Fundacji Barka - przez licznych ofiarodawców skupionych wokół Fundacji G Koncepcja budynku szkoły zaprojektowana przez duński zespół architektów Schmidt, Hammer & Lassen, w pełni oddaje skandynawskie pojmowanie funkcjonalności. Prostą bryłę wyróżnia spadzisty, w dużej części przeszklony dach. Wnętrze budynku również wpisuje się w zasadę oszczędności formy i maksymalnej użyteczności pomieszczeń. Uwagę zwracają sale wykładowe dające możliwość dowolnego przekształcania, poprzez zastosowanie ruchomych ścianek działowych. Duże, odpowiednio doświetlone przestrzenie, starannie ukryte instalacje, jak również dbałość o detal, zapewnią korzystającym z budynku komfortowe warunki do nauki i pracy.
 
- Nasze obserwacje, jak również doświadczenia podobnych nam ośrodków, wskazują wyraźnie na wpływ otoczenia na kondycję psychiczną osób w nim przebywających - mówi Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Barka - Nasi podopieczni to ludzie, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Umożliwienie im nabywania umiejętności radzenia sobie z poważnymi, życiowymi problemami w komfortowych warunkach, przynosi wprost niebywałe efekty - dodaje Sadowska.
Przestrzeń budynku została zagospodarowana w sposób optymalny - od parteru po dach. Ważnym elementem dominującym w przestrzeni ostatniej kondygnacji są okna do poddaszy, zajmujące znaczącą część powierzchni dachu. Dzięki takiemu rozwiązaniu na poddaszu powstały nowoczesne, doskonale doświetlone pracownie: komputerowa i audiowizualna. Właściwie oświetlone poddasze Szkoły im. H. Ch. Kofoeda, to autorskie rozwiązanie firmy VELUX, propagującej koncepcje optymalnego wykorzystania światła dziennego przy projektowaniu budynków.
Badania wykazują, że tak komfortowe warunki pracy, wynikające z całkowitego doświetlenia pomieszczeń światłem naturalnym, mają pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyjają koncentracji uwagi, podnosząc jednocześnie efektywność pracy.
Również względy ekologiczne i ekonomiczne, płynące z dużej oszczędności energii, przemawiają za takim rozwiązaniem.
 
Budynek szkoły jest pierwszym etapem budowy ośrodka tworzącego Centrum Integracji Społecznej. Do końca 2006 r. powstaną jeszcze cztery budynki, stanowiące formalną i funkcjonalną całość. Będą to: sala sportowa, budynek administracyjno-terapeutyczny, stołówka wraz z przedszkolem oraz hostel dla 100 bezdomnych uczniów szkoły.
Ośrodek jest w pełni finansowany ze środków darczyńców.
W budowę Szkoły im. H. Ch. Koefeda zaangażowane były liczne firmy duńskie, Fundacja Prywatnej Pomocy Duńskiej Dla Bezdomnych Rodzin w Polsce Grete Mikaelsen oraz Fundacja VELUX.
To pierwszy przypadek zaangażowania Fundacji VELUX w Polsce.
- Fakt, że Fundacja VELUX, zaangażowała się w projekt budowy szkoły ma dla nas wymiar symboliczny - mówi Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska - Założyciel firmy VELUX, V.K. Rasmussen zaprojektował pierwsze w historii okno dachowe w 1942 r. na zamówienie architektów duńskich, którzy chcieli powiększyć szkołę o pomieszczenia na nieużytkowym poddaszu - dodaje Mikołajczyk-Gmur.
 
Informacje o Fundacji BARKA
 
Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Barbara i Tomasz Sadowscy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których "zapomniani oraz niechciani" członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego.  Ta misja "Barki" zaowocowała utworzeniem systemu rozwoju dla osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych i wykluczonych społecznie. Celem tego systemu jest zapewnienie tym osobom szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim, szeroko pojęte kształcenie ustawiczne  i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej.
 
Informacje o Grupie VELUX
 
VELUX to światowy lider w produkcji  i sprzedaży okien do poddaszy i związanych z nimi akcesoriów. Od początku istnienia, VELUX promuje ideę mieszkalnego poddasza jako przyjaznego miejsca do pracy i odpoczynku. Produkty marki VELUX są obecne na rynkach ponad 40 państw. VELUX Polska Sp. z o.o., funkcjonuje od 1990 r.. W firmach Grupy VELUX zatrudnionych jest w Polsce ponad 600 osób - w większości w dwóch zakładach produkcyjnych w Gnieźnie i w Namysłowie. Znaczna część produkcji jest eksportowana.
 
 

źródło: VELUX1 września 2004r. w Poznaniu otwarto szkołę im H.Ch. Kofoeda dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Dzięki wsparciu organizatora - Fundacji Barka oraz Fundacji VELUX, powstał nowoczesny i funkcjonalny budynek.

Data dodania: 03.09.2004