Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o li
Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. o 14,3% mniejsza niż przed rokiem i o 8,5% wyższa niż w czerwcu br.

 
 
 
źródło: GUS

Data dodania: 19.08.2004