Informacje na temat wskaźników w branży budowlanej na podstawie publikacji GUS pt. "Ceny w gospodarce narodowej".

Publikacja została opracowana przez pracowników Departamentu Analiz i Statystyki Regiona
W jednostkach budowlanych rejestruje się ceny robót, które zrealizowano, lecz niekoniecznie sprzedano w badanym miesiącu. Cenę roboty uzyskuje się wówczas na podstawie bazy kosztowo-cenowej lub aktualnego kosztorysu. Wynika to z długich cyklów realizacji i rozliczania obiektów.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej obliczone są na podstawie informacji o zmianach cen robót budowlano-montażowych realizowanych na terenie kraju przez przedsiębiorstwa zaliczone wg PKD do sekcji "Budownictwo".

W czerwcu 2004 r. podstawowe tendencje w zakresie zmian cen w gospodarce narodowej w przemyśle i budownictwie kształtowały się następująco: ceny produkcji sprzedanej przemysłu po raz pierwszy od maja ub. roku obniżyły się, nadal rosły natomiast ceny produkcji budowlano-montażowej;

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. były o 0,7% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Największy wzrost cen odnotowano w zakresie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę (0,8%) oraz wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (0,7%).
Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. w stosunku do grudnia ub. roku wzrosły o 3,4%, natomiast w porównaniu z czerwcem ub. - o 2,8%.źródło: GUS


Informacje na temat wskaźników w branży budowlanej na podstawie publikacji GUS pt. "Ceny w gospodarce narodowej".

Data dodania: 12.08.2004