Wielki wybuch wydarzył się kilkanaście miliardów lat temu, a z jego gęstej, gorącej osobliwości początkowej wyłonił się wszechświat, czyli: przestrzeń, czas, materia, energia, jej oddziaływania oraz m. in. dźwięk a wraz z nim hałas – zjawisko, które

Postęp nauki i techniki oraz rozwój przemysłu to nie tylko nowoczesne wynalazki ułatwiające życie
i pracę, ale również skutki uboczne tych poczynań. Początkowo człowiek zapatrzony w siebie, w swoje coraz większe możliwości i siłę nie zwracał uwagi, że jego działania będą niebezpieczne dla niego samego i całego otaczającego środowiska. Jednym z wielu skutków ubocznych rozwoju naszej cywilizacji jest m. in. hałas. Stosunkowo niedawno dotarło do naszej świadomości, że hałas jest wielkim wrogiem człowieka. W obiektach,
w których może przebywać jednocześnie wiele osób, np. w halach produkcyjnych lub magazynowych, istotne znaczenie ma prawidłowa ochrona przed hałasem.

Dźwięk to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Towarzyszy on nam przez całe życie od momentu narodzin aż do śmierci. Należy zaznaczyć, że dźwięk to nie tylko coś przyjemnego, uspakajającego dla ucha, to także element naszego życia, przed którym musimy się chronić oraz ograniczać jego wpływ na nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Ciemna strona tego zjawiska to hałas. Jest to dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla człowieka. Każdy z nas ma swój indywidualny próg wytrzymałości, ale nikt nie jest ponad nim.

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe
i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych, montaż bez konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu oraz łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany przeznaczenia hal.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA powołało do życia na początku 2013r. Grupę Merytoryczną AKUSTYKA. Głównym jej celem jest prowadzenie edukacji na temat zagrożeń wynikających z otaczającego nas wszędzie hałasu, szkolenie - jak można jemu przeciwdziałać oraz uzbrajanie architektów, projektantów i wykonawców w wiedzę, a także w narzędzia, jak przed nim się chronić?

Owocem aktywności Grupy AKUSTYKA po niespełna jedenastu miesiącach działalności jest „DAFA A 1.01. Katalog rozwiązań akustycznych”.


Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, stworzonym z inicjatywy firm członkowskich skupionych w Grupie Merytorycznej AKUSTYKA: ArcelorMittal, Izopanel, Pruszyński, Rockwool, Ruukki.

Publikację opracował Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Daniela Juliusza Drozdowicza, Piotra Olgierda Koryckiego, Marka Krupy, Marcina Smolnika, Wojciecha Ulikowskiego.

Publikacja ta zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących Producentów tego typu systemów w Polsce. Są to rozwiązania przebadane pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku. Badania zostały wykonane w europejskich akredytowanych laboratoriach.

Jest to pierwsza edycja katalogu i najprawdopodobniej pierwsza publikacja na taką skalę w Polsce. Katalog określa zasady korzystania z danych w nim zawartych przy projektowaniu budynków pod kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i administracyjnego. Zawarte w niniejszej publikacji zestawienia tabelaryczne oraz karty katalogowe zawierające właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne konstrukcji ściennych i dachowych są wynikiem badań przeprowadzonych w laboratoriach akredytowanych przez firmy współtworzące katalog i zostały udostępnione w celu przekazania projektantom i wykonawcom istotnego narzędzia do właściwego podejmowania decyzji.

Zakres katalogu

Katalog obejmuje:

  • wyjaśnienie pojęć jednoliczbowych wskaźników stosowanych do określania i oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz określania właściwości dźwiękochłonnych różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściennych i dachowych,

  • omówienie wyznaczania wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych,

  • omówienie wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce,

  • omówienie zasad wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących budynków
    z uwzględnieniem wymagań akustycznych,

  • omówienie norm zharmonizowanych z CPR 305/2011 (zastępującym Dyrektywę 89/106/EWG),

  • zestawienie tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach stanowiących własność firm współtworzących Katalog,

  • zestawienie w załączniku pełnych charakterystyk badanych ustrojów zawierających nazwę systemową, opis zastosowanych materiałów szkic poglądowy oraz pełne charakterystyki izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania wraz z wykresami i obliczonymi wskaźnikami jednoliczbowymi odpowiednio dla konstrukcji ściennych jak i dachowych.


Przeznaczenie katalogu

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów, wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych.

Stworzenie katalogu rozwiązań akustycznych było ambitnym zadaniem, ponieważ wiązało się z przełamaniem odwiecznej bariery, tj. współpracy firm, które w większości przypadków są dla siebie konkurencją na rynku dostawców lekkiej obudowy. Pomimo tego praca przebiegała nadzwyczaj dobrze i pozbawiona była braku wzajemnego zaufania. Katalog DAFA jest dobrym przykładem, że konkurencją jesteśmy na rynku budowlanym, a w sprawach merytorycznych możemy razem pracować i mieć do siebie zaufanie.


Data dodania: 27.08.2014