Zapraszamy do wzięcia udziału wg konkursie PIŁKOBRANIE MARLEY VOLLEY 2013


Regulamin konkursu „Piłkobranie”- IV edycja.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Piłkobranie” jest Marley Polska Sp. z o.o.; ul. Annopol 24;03-236 Warszawa.

2. Konkurs „Piłkobranie” zwanym w dalszej części „Konkursem” rozpoczyna się 5 września 2013 r. a kończy się 20 września 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 września 2013 r. na stronie internetowej Marley.com.pl.

Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w chwili zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkursu wraz z członkami ich rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

3. Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu zwycięzców Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn rozgrywanych w Polsce i Danii w dniach 20-29 września 2013r. Osoby, które poprawnie wytypują zdobywców złotego, srebrnego i brązowego medalu oraz wymienią przynajmniej jeden produkt z oferty handlowej Marley Polska Sp. z o.o. będą mogły otrzymać piłkę siatkową z logo Marley. Każdy uczestnik ma szansę wygrać nagrodę i otrzymać jedną z 15-stu piłek do siatkówki.

4. Komisja konkursowa nagrodzi piłkami siatkowymi Marley pierwszych 15-stu uczestników, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi na zadanie konkursowe. W przypadku otrzymania większej ilości poprawnych odpowiedzi o wygraniu piłki będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

5. Prosimy o przesyłanie rozwiązania zadania konkursowego na adres konkurs@marley.com.pl do 20 września 2013 r. W temacie z odpowiedzią proszę wpisać ‘’Piłkobranie Marley”. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranych drogą elektroniczną oraz ich dane (imię i nazwisko, miejscowość) zostaną opublikowane na stronie internetowej Marley Polska poświęconej konkursowi.

Przesyłając odpowiedź na konkurs uczestnik zgadza się tym samym na następujące warunki:

1. Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystaniem odpowiedzi konkursowych uczestnik pokryje całość kosztów i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osobom, które udostępniają swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Zdjęcia piłki do siatkówki umieszczone w grafice konkursowej mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd nagrody może różnić się od prezentowanej na zdjęciu. Różnice pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu, a dostarczonym laureatom konkursu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Organizatorem konkursu jest:
MARLEY POLSKA SP. z o.o.
Ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa
Tel: 22 329 79 00, Fax: (0-22) 329 79 01
Dane rejestrowe Spółki:
Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
KRS: 0000076905
NIP: 951-00-51-202;
Regon: 010880074
Kapitał zakładowy: 3.000.000 PLN

Materiały: Marley Polska Sp. z o.o.
Opracowanie: Redakcja Dachy.org
23-09-2013

Data dodania: 16.09.2013