Wykonując zawód dekarza należy pamiętać nie tylko o pracy na profesjonalnych narzędziach i urządzeniach, ale również o dbaniu o swoje życie i zdrowie. Często, bowiem dbanie o bezpieczeństwo i higienę p&a

Wykonywanie zawodu dekarza jest niezwykle ciężkimi niebezpiecznym zajęciem. Praca na wysokości w niewygodnej i statycznie pozycji bez odpowiedniego zabezpieczenia często kończy się nieszczęśliwym wypadkiem a nawet śmiercią. Niestety niemal codziennie można zobaczyć pracujących dekarzy bez zabezpieczenia. Często gubi nas, bowiem rutyna, pośpiech, bezmyślność. A co mamy cenniejszego od naszego życia i zdrowia?

Przygotowując się do pracy należy pamiętać nie tylko posiadaniu odpowiednich narzędzi, ale przede wszystkim o zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości, jakim jest sprzęt asekuracyjny. Aby nasza praca była komfortowa i bezpieczna należy dobrać odpowiednie rozwiązanie do warunków pracy. Na rynku polskim istnieje wieli firm specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach. Jednym z liderów jest firma Projekt, której asortyment jest dostępny w sklepie dekarze.pl. Posiada ona szereg profesjonalnych i o wysokiej, jakości zestawów asekuracyjnych umożliwiających prace w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach. Każdy z produktów marki Projekt posiada odpowiednie certyfikaty i normy.

Aby dobrać odpowiedni zestaw asekuracyjny należy przenalizować poniższe warunki pracy na placu budowy.

1. PUNKT KOTWICZĄCY 

Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on związany ze stano wiskiem pracy, a jego zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco‑ -amortyzującego do konstrukcji nośnej. Wymagania, jakie musi spełniać punkt kotwiczący, określa norma EN 795. Punkty kotwiczące mogą być stałe (np. systemy poziome z liną stalową, słupki kotwiczące) oraz przenośne (statywy bezpieczeństwa, włókiennicze, poziome liny kotwiczące, zaczepy linkowe, zaczepy taśmowe, belki zaczepowe). Punkty kotwiczące muszą być połączone ze stałymi elementami konstrukcji, które posiadają odpowiednią wytrzymałość i stabilność.

2. PODZESPÓŁ ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCY

Podzespół łącząco-amortyzujący łączy klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa z punktem kotwiczącym. W przypadku, gdy nastąpi spadanie, podzespół łącząco‑amortyzujący musi zatrzymać upadek oraz złagodzić siłę powstającą w czasie wyhamowania upadku. Podzespół łącząco-amortyzujący pochłania energię kinetyczną i ogranicza siłę udarową do bezpiecznej wartości (poniżej 6kN), eliminując zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych dla organizmu następstw nagłej utraty prędkości spadania. Funkcje podzespołu łącząco-amortyzującego mogą pełnić: amortyzatory z linką bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne, urządzenia samozaciskowe i inne.

3. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeństwa jest utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania oraz bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych, towarzyszących powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wygodne oczekiwanie na nadejście pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczeństwa została ściśle określona normą europejską EN 361, którą muszą spełniać szelki stosowane, jako sprzęt ochronny dla pracowników. Tylko pełne szelki bezpieczeństwa posiadające pasy barkowe i udowe, są urządzeniami dopuszczonymi do użytkowania, jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest stosowanie pasów biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych uprzęży udowych. Dobre szelki bezpieczeństwa powinny posiadać ergonomiczną konstrukcję i zapewniać odpowiedni komfort pracy. W zależności od typu szelki bezpieczeństwa posiadają jeden lub więcej punktów zaczepowych współpracujących z podzespołem łącząco-amortyzującym oraz linką urządzenia ustalającego pozycję przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). Ilość i rozmieszczenie punktów zaczepowych decydują o funkcjonalności szelek bezpieczeństwa.

4. MINIMALNA WOLNA PRZESTRZEŃ

Bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka musi nastąpić w powietrzu (po fazie tzw. swobodnego upadku). Jeżeli nastąpi uderzenie w podłoże lub przeszkodę, konsekwencje będą zawsze groźne dla życia lub zdrowia. Aby zapobiec takiemu niebezpieczeństwu, należy zapewnić „wolną przestrzeń” poniżej użytkownika. Jest to przestrzeń pozbawiona przeszkód, o które można uderzyć podczas upadku. Określając wielkość wolnej przestrzeni, należy uwzględnić parametry podzespołu łącząco-amortyzującego oraz położenie punktu kotwiczącego w stosunku do użytkownika.

5. POŁOŻENIE PUNKTU KOTWICZĄCEGO

Droga swobodnego spadania zawsze powinna być jak najkrótsza. Wysokość położenia punktu kotwiczącego w stosunku do położenia użytkownika systemu determinuje długość drogi swobodnego spadania. Jeżeli punkt kotwiczenia podzespołu łącząco-amortyzującego znajduje się nad pracownikiem, droga spadania będzie maksymalnie zmniejszona. Natomiast położenie punktu kotwiczącego poniżej pracownika znacznie zwiększy drogę spadania, co może doprowadzić do uderzenia w powierzchnię znajdującą się poniżej lub spowodować zagrożenie związane z przekroczeniem siły udarowej, towarzyszącej powstrzymywaniu spadania. W sytuacji, gdy istnieje alternatywa, użytkownik powinien wybierać punkt kotwiczący płożony możliwie najwyżej.

6. EFEKT WAHADŁA

Jest to niebezpieczne zjawisko polegające na wahadłowym charakterze swobodnego upadku, podczas którego istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody znajdujące się z boku. Oddalenie się użytkownika od pionu wyznaczanego przez linię poprowadzoną od punktu kotwiczącego zwiększa możliwość wystąpienia efektu wahadła. Efekt wahadła może także powodować niewłaściwe działanie niektórych typów podzespołów łącząco-amortyzujących, np. urządzeń samohamownych. Z tego względu przy wyborze punktu kotwiczącego należy dążyć do zmniejszenia zagrożenia związanego z efektem wahadła. Jak przedstawiamy powyżej przy doborze odpowiedniego zabezpieczania trzeba brać pod uwagę wiele zmiennych. Jednak należy pamiętać, dobrze dobrany zestaw asekuracyjny zapewni nam bezpieczna prace uchroni nasze życie i zdrowie a cóż mamy cenniejszego.. Nie traktujmy wiec zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jako mało znaczący szczegółów w codziennej pracy.

 

 

Materiały: Dekarze.pl 

Wrzesień 2015

Data dodania: 22.09.2015