Poniżej przedstawiamy podstawowe techniki ze wskazówkami praktycznymi

Lutowanie miękkie

W celu uzyskania prawidłowego i fachowego szwu lutowniczego należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Przygotowanie:

 • mechaniczne lub chemiczne oczyścić zabrudzone powierzchnie
 • stosować szerokość zakładu lutowanych blach ≥ 10 mm ≤ 15 mm
 • nanieść topnik (płyn do lutowania) przy pomocy pędzelka obficie na całe powierzchnie, które mają być połączone

2. Proces lutowania:

 • stosować grot młotkowy o masie > 350 g, najlepiej 500g
 • temperatura pracy około 250° C

 • wielkość szczeliny lutowniczej ≤ 0,5 mm; im węższa szczelina tym mocniejsze połączenie
 • wstępnie ocynowany grot przytknąć powierzchnią roboczą do zakładu, aż łączone elementy osiągną temperaturę topnienia lutu
 • właściwą ilość lutu rozpuszczamy na grocie
 • cyna (L-Pb Sn40 (Sb), o zmniejszonej ilości antymonu) kapilarnie przenika w szczelinę lutowniczą
 • przy blachach o grubości > 0,8 mm stosować cynowanie wstępne

3. Odpowiednie prowadzenie grotu młotkowego

 • prowadzenie kolby, przelutowanie całego zakładu
 • rozgrzać do temp. około 250° C
 • lutować z równomierną prędkością

4. Czynności dodatkowe

 • wyczyścić pozostałości topnika wilgotną szmatką = ważne w celu osiągnięcia żądanego efektu estetycznego (patrz RHEINZINK® - Instrukcja - lutowanie miękkie)

Topnik (płyn do lutowania)

Nanieść na lutowane powierzchnie blachy RHEINZINK. Jego zalety to:

 • usuwa resztki tlenków i fabrycznej emulsji walcowniczej
 • niezbędny do prawidłowego rozpuszczenia się lutu
 • przeznaczony do blach gołowalcowanych oraz „patyna pro szaroniebieska”: topnik „ZD-pro” firmy Felder
 • przeznaczony do blach „patyna pro grafit”: rozpuszczalnik + topnik „ZD-pro” (pamiętać o wcześniejszym mechanicznym lub chemicznym przygotowaniu / oczyszczeniu powierzchni)

 Możliwe błędy lutowania na miękko

 • niewłaściwa kolba lutownicza (szpiczasta)
 • przegrzany grot
 • zbyt szybkie lutowanie
 • zbyt mała masa kolby = za słabe przekazywanie energii cieplnej
 • nieodpowiedni topnik (kwas, itp.)
 • zbyt duży zakład ≥ 40 mm ≤ 50 mm
 • zbyt niska temperatura lutowania
 • zbyt długi czas pomiędzy oczyszczeniem a lutowaniem elementów (zabrudzenie, kurz zbierający się nawet w czasie jednego dnia zmniejsza wytrzymałość lutu)

Klejenie obróbek

Ten rodzaj łączenia ma zastosowanie w obróbkach poziomych, takich jak gzymsy, ognimury i parapety. Podstawowe zasady

 

 • oczyścić / zamieść podłoże oraz zagruntować
 • nanieść Enkolit® na całą powierzchnię przy pomocy szpachli zębatej
 • wykonać połączenia pomiędzy sąsiednimi blachami jako dylatacje - za pomocą łącznika UDS lub blachy maskującej
 • w razie gdy pionowe ramię profilu obróbki ≥ 50 mm należy użyć pasy usztywniające

Elastycznie trwały klej bitumiczny Enkolit® potwierdza swe właściwości blacharskie od 40 lat. W celu fachowego zastosowania i wykonania zajrzyj do instrukcji stosowania Enkolit® firmy Enke.

Materiały: Rheinzink
 

Data dodania: 18.06.2015