Jedyny w swoim rodzaju poradnik dotyczący efektywnego wykorzystywania energii słonecznej do celów grzewczych w budownictwie mieszkaniowym.

Jedyny w swoim rodzaju poradnik dotyczący efektywnego wykorzystywania energii słonecznej do celów grzewczych w budownictwie mieszkaniowym.


#LEMAR#


 Wieloletnie doświadczenie praktyczne autorów książki pozwoliło zebrać, opisać i udostępnić kompendium wiedzy nt. niskotemperaturowych systemów grzewczych wykorzystujących kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Poradnik kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów i użytkowników instalacji oraz projektantów, dystrybutorów i instalatorów wykonujących systemy grzewcze, w których występują elementy takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła do c.o. i. c.w.u., ogrzewanie ścienne i podłogowe oraz kominki z płaszczem wodnym.

Jeszcze przed ukazaniem się, książka zebrała wiele entuzjastycznych recenzji. Według dr inż. Mariana Rubika – Dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej – książka może być wykorzystana jako pomoc edukacyjna na wszystkich poziomach szkolnictwa. Fragmenty książki, recenzje, niektóre zdjęcia i rysunki znajdują się na stronie internetowej http://www.ogrzewanie-domu.com.pl

Książka zawiera m.in.:
 

 •   4 rozdziały główne, 64 podrozdziały na 280 stronach w formacie 155 x 225 mm,
 • opis najważniejszych aspektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie,
 • dane dotyczące aktywności Słońca na terenie Polski,
 • argumenty ekonomiczne przemawiające za stosowaniem instalacji słonecznych,
 • opis urządzeń wykorzystywanych w systemach solarnych: kolektory słoneczne, zbiorniki, regulatory solarne, zespoły pompowe, zewnętrzne wymienniki ciepła,
 • Zasady doboru kolektorów słonecznych i zbiorników do systemów solarnych,
 • gotowe rozwiązania instalacji grzewczych z opisami i schematami ideowymi,
 • wyjątkowo przystępny opis działania sprężarkowych pomp ciepła przeznaczonych do c.o. i c.w.u.
 •  zasady doboru i sposoby ogrzewania pomieszczeń - niskotemperaturowe ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i ścienne oparte na registrach cepłowodowych,
 • dolne źródła ciepła dla pomp ciepła – opis i zasady doboru,
 • szczegółowe opisy 16 działających w Polsce systemów grzewczych wykorzystujących w sposób bezpośredni (kolektory słoneczne) lub pośredni (pompy ciepła) energię słoneczną,
 • galeria fotografii – 192 zdjęcia kolorowe w formie składek zdjęciowych,  spis fotografii z opisami – łącznie 252 zdj.,
 • przeliczanie podstawowych jednostek – tablice, definicje,
 • elementy wzorów pomocne w obliczeniach związanych z c.w.u. i c.o.,
 • sprawozdanie z badania charakterystyk cieplnych kolektora cieczowego – IPPT PAN,
 •  Polskie Normy dotyczące ogrzewnictwa, kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
 • słowniczek terminów obcych,  spis fachowej literatury,  spis rysunków – 68 rysunków w tym 23 schematy działania instalacji grzewczych,
 • spis tabel

 


Materiały: SolarTeam
Opracowanie: Redakcja


29-07-2010

 

Data dodania: 26.07.2010