Trzeci kwartał 2015 roku przyniósł potwierdzenie pozytywnego trendu wzrostu wolumenu sprzedaży Grupy Braas Monier w Europie. Wzrost sprzedaży dachówek wyniósł ok. 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dzięki przejęciom w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech oraz regionie południowo-wschodniej Azji Grupa utrzymała pozycję lidera w sektorze producentów dachówek.

 

 

Przychody Grupy Braas Monier w trzech kwartałach 2015 roku wyniosły 938,4 mln euro, co stanowi o 3,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale są większe o 2,9 proc w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Liczba sprzedanych (przez Grupę) metrów kwadratowych dachówek w danym okresie sięgnęła 71,4 mln, czyli o 3,5 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł w trzecim kwartale o 2 proc. i wyniósł 68,8 mln euro.

Przejęcia w Malezji

Sytuacja na rynkach europejskich jest stabilna. W Azji Grupa Braas Monier przejęła firmę Golden Clay Industries Sdn Bhd (GCI), głównego producenta dachówek oraz akcesoriów dachowych. Ponadto jest to jedna z nielicznych fabryk używających podczas produkcji nowoczesnej technologii H - kasetowej. – W warunkach pełnych wyzwań, w jakich przychodzi nam realizować program „Top Line Growth”, osiągamy wyraźnie lepsze wyniki na najważniejszych dla nas rynkach. Ponadto, w dalszym ciągu szukamy potencjału wzrostu poprzez przejęcia w Hiszpanii, Portugalii i Malezji oraz nabycie wybranych aktywów we Włoszech – mówi Pepyn Dinandt, Prezes Zarządu Braas Monier Building Group.

Dobre perspektywy w Europie

Znaczny wzrost liczby pozwoleń na budowę w Holandii, Hiszpanii, Portugalii i Szwecji pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość. Polska znajduje się również w czołówce krajów o największym potencjale budowlanym. Według danych GUS w okresie dziewięciu miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 138097 mieszkań. Jest to o 14,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 128059, tj. o 11,8 proc.

Materiały: Monier Braas

Data dodania: 07.01.2016