Instalacja odgromowa (z ang. LPS - Lightning Protection System, pop. piorunochron) - instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych.  Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym.

Instalacje piorunochronne składają się z:
  • zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania
  • przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi
  • przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie

Każdy ostro zakończony element przewodzący - w szczególności metalowe elementy dachu lub ściany, wystający poza jednolity zarys budynku może stać się naturalnym źródłem wyładowań elektrycznych w zjonizowanym powietrzu.

Instalacje odgromowe chronią obiekty mieszkalne oraz ich mieszkańców przed pożarami i porażeniami wywołanymi uderzeniem piorunów. W instalacjach odgromowych stosuje się zwody naturalne, lub w przypadku ich braku - zwody sztuczne poziome lub pionowe. Ich celem jest w przypadku powstania wyładowania piorunowego - jak najszybsze zwiedzenie go ku gruntowi.

Elementami wykorzystywanymi do budowy zwodów i przewodów odprowadzających są zewnętrzne metalowe warstwy pokrycia dachu lub w przypadku niepalnych warstw dachowych wewnętrzne warstwy i dźwigary metalowe, zbrojenia żelbetowe, wszelkie elementy metalowe wystające poza dach i metalowe pokrycia ścian. Jako uziomów naturalnych używa się metalowych części podziemnych, nieizolowanych żelbetowych fundamentów, metalowych rurociągów wodnych lub uziomów pobliskich obiektów budowlanych. Instalacje odgromowe można dzielić względem typów na pasywne (tradycyjne) i aktywne. Najpopularniejsze przez lata były instalacje pasywne - wykorzystujące zwody niskie poziome. Wymagały one pokrycia siecią przewodów odprowadzających znacznych połaci dachów - rozciągnięcie ich po kominach i załomach dachowych (kalenicach, narożach i wzdłuż krawędzi szczytowej). W instalacjach tych używa się uziomu otokowego, poprzez opuszczanie przewodów uziemiających z każdej strony budynku, dzięki czemu każdy element mogący być miejscem przywołania pioruna zostaje uziemiony. Instalacje aktywne bazują z kolei na zwodach wysokich lub podwyższonych wystających wysoko ponad obiekty budowlane. Ściągają one powstające wyładowania wprost na głowicę aktywną piorunochronu - przy ich stosowaniu wystarczy tylko jeden przewód odprowadzający.


Źródło: Wikipedia
Opracowanie: Redakcja

12-07-2011

Data dodania: 18.06.2015Systemy solarne...
Pokrycia naturalne...
Budowlane porady prawne...
Dachy płaskie...
Rynny cynkowo-tytanowe...
Podbitka dachowa...