reklamacja okna

Renata 2012-10-23 14:41:00
zakupiłam okna tarasowe 3200x2300 , niestety wygieły się skrzydła dokładnie w środkowej części o około 1 cm do środka, przyczym oąścieznica nie wykazujeżadnych odksztauceń ani w pionie ani w poziomie. Producent ani sprzedawca nie chce wziąść odpowiedzialności za znieksztaucenie uważając że jest to wina montażowa (samodzielny montaż). Dotarłam do pisma które wystosował producent do sprzedawcy informujący go o nie dawaniu gwarancji na to okno ze względów na przekroczone gabaryty okna i nie zastosowanie jakiś wzmocnień.Co moge dalej zrobić z tym problemem. PROSZĘ O POMOC.
Mariusz Półtorak
Witam Proszę zgłosić problem do sprzedawcy z tytułu rękojmi - towar niezgodny z umową. W Polsce jest na to 24 miesiące. Towar zakupiony powinien być wolny od wad. W tym wypadku tak nie jest. Co gwarancji producenta to jest rzecz dobrowolna. Producent może ale nie musi dawać gwarancji na swoje produkty. Natomiast sprzedawca jest zobligowany ustawą o daniu rękojmi. Innymi słowy sprzedawca ma obowiązek doprowadzić zakupiona rzecz do stanu wolnego od wad. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie federacji konsumentów. Mariusz ekspert portalu dachy.org