Addres:
Miejscowość: 33-100 Tarnów
Telefon: 665918817
FAX: brak
www: www.dom-tar.strefa.pl
email: domtar@interia.pl