Addres: Dzika 2
Miejscowość: 00-194 Warszawa
Telefon: (022) 33 77 000
FAX: (022) 33 77 090
www: www.velux.pl
email: info.v-pl@VELUX.com