5.2. Montaż blach trapezowych

Na konstrukcji więźby dachowej należy wykonać kratownice z kontrłat i łat, w rozpiętościach "L i L1" określonych według projektu technicznego.
 
Dla blach trapezowych o wysokości profilu powyżej 35 mm nachylenie połaci powinno wynosić minimum 7% (4°) a dla blach o wysokości profilu poniżej 35 mm minimum 10% (6°).

Do montażu blach trapezowych przystępujemy po zamontowaniu pasa podrynnowego, rynny, pasa nadrynnowego i obróbek koszowych.

Układanie arkuszy blach należy rozpocząć od prawego rogu wg. rys. 3 pozostawiając 3 cm zapasu poza deską okapową. Ważne jest, aby pierwsza blacha została ułożona pod kątem prostym do krawędzi dachu. Jeśli arkusze są różnej długości powinno się zacząć od najdłuższych układając je od okapu do kalenicy.

Kąt ustawienia arkuszy musi być sprawdzany nie rzadziej niż, w co piątym arkuszu. Każdy arkusz po ułożeniu na połaci dachowej trzeba przymocować do szkieletu. Do mocowania należy używać wkręty samowiercące ocynkowane lub powlekane z podkładką ze specjalnej gumy EPDM, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Mocowanie do łat wykonujemy zawsze w dole fali, co trzecie wgłębienie na łatach środkowych i w każde wgłębienie przy kalenicy, okapie i w połączeniu arkuszy.

Arkusze powinny być połączone w taki sposób, aby szersza fałda zakrywała całą płaszczyznę połączenia jak na rysunku nr 6. Szerokość szczeliny "g" w stykach powinna być minimalna. Styki podłużne blach trapezowych łączy się mechanicznie przy użyciu wkrętów samowiercących. Rozstaw łączników powinien wynosić około 3 szt na 1 m zakładu podłużnego.

W przypadku, kiedy niemożliwe jest zastosowanie blach trapezowych o długości odpowiadającej szerokości połaci dachowej, stosujemy zakłady poprzeczne blach, usytuowane nad łatami. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci większego lub równego 25% (14°) i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 25% (14°) (rys. 7).

Zaleca się stosowanie uszczelek płaskich w połączeniach podłużnych jak i poprzecznych przy pochyleniu połaci mniejszym niż 25% (14°).


Zasady montażu łat nośnych oraz wentylacja pokrycia dachowego

 
Docinanie blach

Absolutnie nie można używać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy, a także wytapia warstwę ochronną, czyli cynk na szerokości 5-6 mm od linii cięcia. Uniemożliwia to samoregenerację tej warstwy przez co odsłonięty rdzeń jest narażony na szybko rozpoczynający się proces korozji, jak również uszkadza powłokę zewnętrzną. Zalecane jest używanie nożyc wibracyjnych i ręcznych.

Chodzenie po dachu

Należy tak zorganizować montaż, by jak najmniej chodzić po pokryciu. Jeżeli jest to konieczne, należy chodzić po dole fali w obuwiu o miękkich gumowych spodach.

Przy cięciu nożycami wibracyjnymi trzeba zwrócić uwagę by ostre ścianki metalu nie wbijały się w podeszwy butów. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni ochronnej podczas chodzenia po blasze.


Zalecane długości blach

Nie należy montować na dachu arkuszy dłuższych niż 6,50 m przy grubości blachy 0.5 mm. Zalecenie to jest podyktowane rozszerzalnością i kurczliwością materiałów pod wpływem temperatury. Ponadto dłuższe arkusze sprawiają duże kłopoty przy zdejmowaniu ze środków transportu, przenoszeniu, wciąganiu na dach i montażu. Poza tym są podatne na zniekształcenia.

Uwagi końcowe

Po zakończeniu montażu pokrycia należy uprzątnąć dach. Nie można zostawić na powierzchni blachy żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. Mogą spowodować one uszkodzenia powłoki arkuszy. Należy je sprzątnąć za pomocą miękkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powłoki należy zamalować oryginalną farbą do zaprawek, pamiętając o jej uprzednim odtłuszczeniu.


 

Materiały: Budmat 

 

Data dodania: 18.06.2015Układanie blachy powlekanej cz. 1...
Przykłady rozwiązań z blach powlekanych...
Układanie blachy płaskiej APX...
Dach szczelny - dach trwały...
Obróbka komina i ściany przy układaniu papy termoz...