Każdy dekarz, który ma do czynienia z naprawami dachów, oprócz błędów popełnionych przez poprzednika na dachu czy obróbkach komina spotkał się zapewne także z błędami w montażu rynien. Mimo faktu, że każdy producent rynien udostępnia wykonawcom swoje instrukcje montażu – „radosnej twórczości” niektórych pseudo-dekarzy czasami nie widać końca.

 

Jak zatem powinno wyglądać poprawne wycięcie pod sztucer?

Normatywne wycięcie

Do wymiarowania podwieszanych i leżących rynien dachowych i rur spustowych stosuje się normę EN 12056-3. Ustala ona podstawy projektowania i dobierania wielkości systemu odwadniającego do wielkości pokrycia dachowego Jednak ważne jest nie tylko użycie dobrej jakości elementów systemu. Odpowiednio zwymiarowane i umieszczone otwory wylotowe (wycięcia w rynnie) bardzo skutecznie przeciwdziałają blokowaniu się spływającej wody. Aby otwór pod sztucer można było wykonać szybko i dokładnie, RHEINZINK ma do dyspozycji wykonawców szablony, według których łatwo i szybko można wykonać otwór w rynnie odpowiedni do średnicy rynny i wielkości sztucera.

      


 


Znaczenie wielkości odpływu
Usuwanie szkód spowodowanych woda przeciekającą z niesprawnych rynien jest kosztowne i trudne. Przyczynami niesprawności systemu rynnowego mogą być: niefachowe wykonawstwo, złe zwymiarowanie elementów odwadniających (rynien, rur spustowych, przelewów) oraz częstsze niż zwykle występowanie intensywnych opadów. Współczesne elementy systemów odwadniających pozwalają uniknąć szkód z tym związanych – pod warunkiem ich fachowego montażu. Dobrej jakości elementy charakteryzują się tym, że oprócz spełniania obowiązujących norm i wytycznych ich przepustowość wręcz przewyższają poziom wymagany przez obowiązujące Normy.

 

Materiały: RHEINZINK
 

 

 

 

 

 

Data dodania: 18.06.2015Blachodachówka Lindab...
System zabezpieczeń dachowych LindabProtectline...
Blachy płaskie - elegancja i funkcjonalność....
Stalowy System rynnowy Lindab Rainline...
Lindab Construline...
Orynnowanie Lindab...
Montaż rynny metalowej...
Rynny - wykonywane ręcznie czy fabrycznie...
Rynna na każdy deszcz...