Co to jest fiberglass?

Fiberglass  to materiał kompozytowy składający się w 70 procentach z włókien szklanych i w około 30 procentach z żywicy poliestrowej. Rozszerzalność termiczna fiberglassu jest minimalna i zbliżona do rozszerzalności termicznej szkła. Ma to bardzo duże znaczenie dla trwałości uszczelnienia, gdyż między ramiakiem a skrzydłem oraz między szkłem a profilem nie występują naprężenia, które w innych systemach pojawiają się ze względu na różną rozszerzalność szkła i profilu.
Fiberglass jest materiałem niepalnym i nieuplastyczniającym się pod wpływem temperatury. Posiada świadectwo ITB. spalić można tylko trzydziestoprocentową część materiału- żywicę poliestrową i to wyłącznie przy użyciu odpowiednio silnego palnika.
Jeśli chodzi o odporność chemiczną, fiberglass jest materiałem kwasoodpornym, nie podlegającym korozji i butwieniu. Fiberglass charakteryzuje się też wysoką termoizolacyjnością, co w połączeniu z walorami mechanicznymi sprawia, że jest stosowany w przegrodach termicznych profili aluminiowych.

Okna z fiberglassu

Producenci proponowanych na naszym rynku okien z fiberglassu proponują zarówno klasyczne okna otwierane przez uchylanie, jak i okna rozsuwane, znane z tradycji budowlanej krajów anglosaskich. Sugerują oni przy tym wyższość okna rozsuwanego nad uchylanym, jako lepsze rozwiązanie do naszych mieszkań. Okno uchylane wymaga pozostawienia większej przestrzeni dla wygodnego otwierania, "zamiata parapet", a czasami zahacza się o firankę. Poza tym okno rozwierane wymaga specjalnego systemu okuć, które muszą utrzymać i przenieść ciężar szkła w skrzydle rozwieranym oraz wytworzyć odpowiednią siłę docisku skrzydła do ramiaka. Sprawia to wiele kłopotów z utrzymaniem szczelności zamykanych tak okien i powoduje ich deformację. Zjawiska te nie występują w systemie okien rozsuwanych. Cięzar skrzydła w tym wypadku jest przenoszony na dolny profil poprzez system rolek, a szczelność okna zapewnia odpowiedni układ prowadnic i uszczelek. Przyleganie uszczelki skrzydła do powierzchni ramiaka wynika z ukształtowania profilu i nie wymaga działania żadnych sił zewnętrznych. W przypadku okna rozsuwanego klamkę zastępuje zatrzask, który tylko uniemożliwia otwarcie okna z zewnątrz, nie ma natomiast wpływu na szczelność okna. Sposób otwierania przez rozsuwanie upraszcza konstrukcję okna, co obniża jego cenę i zwiększa niezawodność działania. Konstrukcja taka poprawia nawet  szczelność okna, co wpływa na ochronę zarówno przed zimnem, jak i hałasem. Szczelność tę uzyskuje się dzięki zastosowaniu uszczelek szczotkowych, które są dodatkowo zaopatrzone w półkę umocowaną prostopadle do podstawy uszczelki.
Tajemnica szczelności tego rodzaju uszczelek polega na tym, że w momencie nasuwania się na siebie dwóch sąsiadujących powierzchni elastyczna półka uszczelki przyjmuje pozycję ugiętą, powodując liniowy dotyk do drugiej płaszczyzny na całej swej długości. Przy zastosowaniu tego rodzaju uszczelek wiatr wiejący w okna już im nie szkodzi, gdyż napierając na skrzydło okna rozsuwanego, spowoduje dociśnięcie współpracujących płaszczyzn, co poprawie efekt jego uszczelnienia. Uszczelki są wykonane z nie starzejącego się i odpornego na ścieranie poliamidu.Opracowanie: Redakcja

Data dodania: 18.06.2015Dach nie jest dla amatorów...
Dach w walce z jesienną słotą...
Błędy popełniane przy układaniu dachówek...
Wadliwe odprowadzanie wód opadowych z dachów i jeg...
Nieszczelności dachów płaskich...
Błędy przy układaniu pokryć dachowych a umiejętnoś...
Dach wieńczy dzieło...