Poniższa publikacja jest skróconym elementarzem montażu okna do poddaszy, której celem jest zwrócić uwagę inwestora, na niektóre ważne czynności, które czasami są pomijane lub błędnie wykonywane, a maja istotny wpływ na późniejsze funkcjonowanie okna. Niniejszy instruktaż nie zawiera wszystkich detali instalacji, bardziej szczegółowe wskazówki można znaleźć w instrukcji montażu załączonej do produktu.

1) Wyznaczenie prawidłowego usytuowania okna.

Okno do poddaszy należy instalować na tej samej wysokości jak tradycyjne okna pionowe. Górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości około 200 centymetrów, a dolna około 100 centymetrów nad podłogą. Taka wysokość instalacji okna, gwarantuje, że będziemy mogli nie tylko swobodnie go otwierać, ale również podziwiać widoki. Pomieszczenia, w których zostały właściwie zainstalowane okna będą dobrze doświetlone. Przy wyborze rozmiaru okien nie należy się kierować rozstawem krokwi, ale przede wszystkim dobrym doświetleniem pomieszczeń na poddaszu. Powierzchnia okien powinna stanowić minimum 1/10 powierzchni podłogi. Przy dachach o mniejszym kącie nachylenia zalecane są okna dłuższe. Warto pamiętać, aby wybierać okna z górną listwą otwierającą, gdyz ich uzytkowanie będzie bardziej bezpieczne, wygodne i nieograniczy możliwości ustawienia mebli pod oknem.

2) Sprawdzanie rozstawu krokwi.

Każdy rozmiar okna można zainstalować, niezależnie od rozstawu krokwi, praktycznie w każdym ich rozstawie. Najłatwiej jest, jeśli rozstaw krokwi w świetle odpowiada szerokości okna powiększonej o 6 cm (po 3 cm z każdej strony). Jeżeli szerokość jest inna korzystamy z instrukcji, która pokazuje jak dostosować konstrukcję do wybranego przez nas rozmiaru okna. Tego typu zmiany najlepiej skonsultować z projektantem lub konstruktorem.

3) Przygotowanie otworu do montażu ościeżnicy.

W wyznaczonym wcześniej miejscu wycinamy otwór w konstrukcji dachu. W przypadku istniejącego dachu demontujemy również pokrycie dachowe. Następnie przykręcamy łaty montażowe zachowując odległości wskazane w instrukcji.

4) Przygotowanie okna do montażu.

Po wyjęciu okna z kartonu transportowego demontujemy skrzydło z ościeżnicy. Do ościeżnicy we wskazanych miejscach przykręcamy kątowniki montażowe. Jeśli zakupimy okno renomowanego producenta, to mamy pewność, że wszystkie niezbędne elementy do montażu znajdują się w opakowaniu z oknem. Przy instalacji długich okien stosuje się dodatkowe kątowniki montowane po środku długości ramy. Następnie umieszczamy ościeżnicę w uprzednio przygotowanym otworze w dachu opierając kątowniki na łatach montażowych. Przykręcamy tylko po jednym wkręcie w narożnikach, aby umożliwić późniejsze wypoziomowanie ościeżnicy.

5) Sprawdzenie szczelin poziomych i pionowych.

Czynność ta jest niezwykle ważna i możliwa do wykonania tylko i wyłącznie na tym etapie instalacji. Ewentualne późniejsze poprawki będą wiązały się z koniecznością zdemontowania okna. W tym celu montujemy skrzydło w ościeżnicy a następnie sprawdzamy, czy szczeliny pionowe pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą są równoległe na całej swojej długości. W analogiczny sposób sprawdzamy szczelin poziome. Jeżeli szczeliny są prawidłowe przykręcamy ościeżnicę na stałe.

6) Izolacja okna.

Jest to najważniejszy etap podczas montażu okna. Jego błędne wykonanie skutkuje przedostawaniem się wilgoci do konstrukcji dachu. Przed rozpoczęciem wykonywania izolacji ponownie demontujemy skrzydło z ościeżnicy. Kolejnym krokiem jest zaizolowanie termiczne i przeciwwilgociowe okna.

Do tego celu możemy użyć oferowanych przez renomowanych producentów okien specjalnych produktów izolacyjnych (na przykład BFX lub BDX oferowanych przez firmę VELUX) lub wykorzystać standardowe materiały izolacyjne dostępne na rynku. Niezależnie od tego na którą opcję się zdecydujemy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinniśmy używać odpowiednich narzędzi (niezastąpionym produktem jest zszywacz Rapid R14 (dostępny w sklepie Dekarze.pl) , który pracuje na specjalnych zszywkach służących do montażu izolacji oraz jako jedyny na rynku umożliwia precyzyjne wykonanie izolacji podczas montażu okien w zestawach).

Na tym etapie instalujemy nad oknem rynienkę odwadniającą, dodatkowo zabezpieczającą okno przed wilgocią, która może się pojawić pod pokryciem dachowym.

7) Montaż kołnierza uszczelniającego.

Ostatnim etapem jest montaż kołnierza uszczelniającego. Rodzaj kołnierza dobieramy do rozmiaru okna oraz rodzaju pokrycia dachowego. Renomowani producenci okien dachowych numerują wszystkie elementy kołnierza i oblachowania okna, co w znacznym stopniu ułatwia montaż poszczególnych elementów. Ważnym jest zachowanie podanych w instrukcji odległości pomiędzy pokryciem dachowym a oknem, aby kołnierz uszczelniający pełnił funkcję odprowadzenia wody z obszaru okna. W przypadku materiałów profilowanych należy ściąć górny profil fali, aby umożliwić prawidłowe uformowanie dolnej części kołnierza uszczelniającego. Ciekawy efekt można uzyskac łącząc okna w zestawy dwóch okien obok siebie. Takie połączenie można wykonać na dwa sposoby. Przy użyciu tzw. kołnierza bliźniaczego - bez krokwi pomiędzy oknami, lub tradycyjne przy użyciu kołnierza kombi z krokwią pomiędzy oknami. W pierwszym przypadku od wewnątrz będzie zastosowana krokiew pomocnicza, wykonana z tego samego materiału, co okno połaciowe. Takie połączenie pozwala na przysunięcie do siebie ościeżnic na odległość 1,8 cm. Natomiast w drugim przypadku pomiędzy oknami występuje krokiew dachowa i odstęp pomiędzy ościeżnicami wynosi 10 cm.

8) Wykonanie wnęki wokółokiennej.

Najczęściej wykonuje się ją z płyt kartonowo-gipsowych. Prawidłowo wykonana wnęka okienna powinna być na górze równoległa do podłogi, natomiast pod oknem prostopadła. Zalecany jest montaż grzejnika bezpośrednio pod oknem. Zastosowanie się do tych zaleceń gwarantuje właściwą cyrkulację ciepłego powietrza wokół okna oraz maksymalne doświetlenie pomieszczenia.

Źródło: Rapid
Opracowanie: Redakcja

22-09-2011

Data dodania: 18.06.2015Okno dachowe FTT U8 Thermo - energooszczędność w p...
Okna dachowe - nieograniczone aranżacje...
Rolety zewnętrzne RotoTherm. Maksymalny komfort ob...
Alternatywa dla tradycyjnych okien...
Rewolucyjne okno niskoemisyjne Roto Designo R8 NE...
Montaż okna dachowego...
Więcej światła...